Smlouvy s pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna -111

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211

Oborová zdravotní pojišťovna - 207

Revírní bratrská pokladna - 213

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205