Ceník služeb

  
Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění :

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                                           200 Kč

 

Vystavení zdravotního průkazu, profesní průkazy, vyplnění formuláře                                                  200 Kč


Vyšetření pro  potvrzení přihlášky na SŠ a VŠ studium, rekondiční pobyty                                           100 Kč

 

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz - nový, nebo rozšíření                                                                  300 Kč

 

Vyšetření držitele řidičského průkazu nad 65 let                                                                                    300 Kč


Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele                                                                                         500 Kč

 

Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven - úrazy, uzavírání komerčního pojištění                    300 - 700 Kč  ( dle rozsahu)

 

Zbrojní pas, přednostní ošetření z osobních důvodů                                                                             400 Kč

 

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou-administrativa, poučení, dohled sestr        100 Kč

 

Kopírování zdravotnické dokumentace,  A4 -  jednostranná kopie                                                           5 Kč

 

Vystavení kopie ztracené pracovní neschopnosti                                                                                   100 Kč